Zorgmanege

Zorgmanege

Zorgmanege het Roessingh

Manege het Roessingh biedt deelnemers van de Zorgmanege de mogelijkheid om dagactiviteiten te verrichten onder begeleiding.

De verschillende activiteiten bestaan uit o.a.

  • lichte kantinewerkzaamheden
  • het klaarzetten van de koffietafel
  • het bakken van cakejes en pannenkoeken
  • lichte stalwerkzaamheden
  • het verzorgen en borstelen van de paarden en pony’s
  • het poetsen en verzorgen van het harnachement
  • lichte buitenwerkzaamheden

Deelnemers die in aanmerking komen voor de Zorgmanege zijn o.a. (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische problematiek, jeugd met autisme, jeugd met leer- en opvoedingsproblematiek en volwassenen met niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Tijdens het dagdeelverblijf wordt naast de specifieke begeleiding aandacht geschonken aan de sociale vaardigheden, het functioneren zowel individueel als in de groep en de zelfredzaamheid. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van alle deelnemers en gestreefd naar het uiteindelijk opdoen van positieve ervaringen.

Omdat een bedrijf met dieren, in dit geval de manege met de paarden, een natuurlijke vaste structuur van voertijden, rusttijden, orde en discipline eist, is het voor de deelnemers binnen korte tijd gebruikelijk in deze stroom mee te gaan. En op deze wijze mee te gaan in het dagritme. Wanneer er behoefte is aan invulling van een specifieke hulpvraag is het altijd mogelijk om hierover in gesprek te gaan en deze zo mogelijk in te passen in het werkplan.
Kosten voor een of meerdere dagdelen Zorgmanege kunnen mogelijk betaald worden uit het PGB of middels een af te sluiten onderaannemersovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via manege@roessingh.nl .

Klik hier voor ons klachtenreglement


Terug naar Activiteitenoverzicht