Ronde Tafel Enschede schenkt ‘Doriane’.

Ronde Tafel Enschede schenkt ‘Doriane’.

Op dinsdag 8 juni vond de officiële overhandiging plaats van de Freiberger merrie Doriane.
De Ronde tafel Enschede heeft tijdens de Military Boekelo 2019 het initiatief genomen tot
een sponsoractie in de vorm van de biertapactie. Van de opbrengst kon de manege een
paard kopen wat aan de eisen van een therapiepaard voldoet. Naast dat het paard braaf is
en een eerlijk karakter heeft, bezit ze de gewenste gangen in stap, draf en galop. Momenteel
wordt Doriane op de manege nog verder opgeleid om daadwerkelijk ingezet te worden voor
het therapeutische paardrijden. Voor dit speciale moment heeft één van de jeugdruiters laten
zien wat zo specifiek is aan therapeutisch paardrijden op deze manege. Vanuit de rolstoel
met de tillift op de pony Malle en in stap en stukjes draf door de manege onder begeleiding
van deskundig instructrice. Natuurlijk werd Doriane ook netjes voorgereden door een van de
ruiters, tevens vrijwilliger, van de manege. De paarden worden bijgereden om deze goed
bruikbaar en inzetbaar te houden voor het specifieke werk. Het geheel werd afgesloten met
een fotosessie, overhandiging van de paardenbokaal en het bevestigen van het naamplaatje
aan de staldeur met opschrift:
“Doriane – aangeboden door Ronde Tafel Enschede”.


Namens het team en alle ruiters: “Bedankt!”


Terug naar Actueeloverzicht