Donateurschap en giften

Om het mogelijk te maken dat ruiters en amazones met een beperking de kans krijgen om te kunnen paardrijden zijn wij als stichting afhankelijk van o.a. afhankelijk van giften en donaties. Zonder deze aanvulling zouden de kosten te hoog worden, waardoor ze niet van het paardrijden kunnen genieten zoals anderen dat wel kunnen. Met name de begeleiding, aanpassingen en de juiste paarden en pony’s kosten veel geld.

Het paardrijden voor ruiters en amazones met een beperking is mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

  • Donateurs
  • Schenkingen van particulieren
  • Schenkingen uit het bedrijfsleven
  • Manegefonds het Roessingh
  • Stichting Hulpfonds Het Roessingh
  • Federatie Paardrijden Gehandicapten
  • Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost
  • Speciale acties, o.a. de kledingacties

Wilt u het rijden voor paardrijden voor ruiters met een beperking steunen dan kan dat door uw gift of schenking over te maken op Stichting Manegefonds ’t Roessingh. Onderaan vindt u het rekeningnummer.

Aan ons de ANBI status is toegekend. Deze staat op naam van:

Stichting Manegefonds ‘t Roessingh
(P/a Het Egbertink 33, 7582 DJ Losser)

Rekeningnummer bij ABNAMRO 61.29.01.602
BIC : ABNANL2A
IBAN: NL03ABNA0612901602