Kledinginzameling

Het hele jaar door wordt er kleding ingezameld t.b.v. het Paardrijden voor gehandicapten. Kleding kan ook altijd ingeleverd worden bij Manege Het Roessingh. Deze kleding wordt uitgezocht en doorverkocht.

De opbrengst van alle kleding, die opgehaald wordt binnen de gemeente Enschede, komt geheel ten goede aan “Stichting Manege het Roessingh”.

Met de opbrengst hiervan ondersteunt u de lessen aan ruiters met een beperking. Vanwege het individuele karakter van deze lessen, zijn de kosten van de lessen vele malen hoger dan de prijs die aan deze ruiters in rekening wordt gebracht.

Zonder de opbrengst uit de kledingacties is het voor ons niet mogelijk om de lessen aan ruiters met een beperking op deze individuele voet te blijven geven.

Vrachtwagens

Vrachtwagens voor inzameling

De kwaliteit van de lessen kan zonder deze bron van inkomsten niet op huidige niveau gegarandeerd worden.

Voor meer informatie over onze kledingacties kunt u contact opnemen met:

Dhr F.Spronk

Tel. 053-4339690
Tel. 06-52135799

Geschiedenis

Op 25-06-1973 is “Stichting Paardrijden Gehandicapten Enschede” opgericht met als doel (artikel 2, overgenomen uit de oprichtingsstatuten):

“Paard en ponyrijden met gehandicapten in de gemeente Enschede”. De stichting zal zich laten adviseren door deskundigen, waaronder medische, hippische en pedagogische. De stichting streeft ernaar dat het paard- en ponyrijden geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten.

Op 14-05-1974 is vanuit de bovengenoemde stichting , “Stichting Manege Het Roessingh” opgericht, met als toevoeging bij artikel 2:

“De stichting streeft ernaar dat het paard- en ponyrijden geschiedt volgens de richtlijnen en normen zoals aangegeven door de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten en de adviezen van belanghebbende functionarissen van “Stichting Revalidatiecentrum Overijssel “Het Roessingh”.

In de tijd, dat Revalidatiecentrum Het Roessingh nieuwbouw ging plegen, werd het plan opgevat om een eigen manege te gaan realiseren op het terrein van het revalidatiecentrum.

Dhr.J.Dijkstra heeft als drijvende kracht, in samenwerking met andere ouders van ruiters met een beperking, het kledingsfonds t.b.v. St.Manege Het Roessingh in het leven geroepen.
Het doel van dit fonds was het inzamelen van kleding om geld bij elkaar te krijgen, waarmee de huidige manege gebouwd kon worden en het paardrijden voor ruiters met een beperking in Enschede mogelijk te maken.

Tot op de dag van vandaag wordt kleding ingezameld , waarvan de opbrengst ten goede komt aan Stichting Manege het Roessingh.

Dit geld(en andere giften) worden beheerd door “Stichting Manegefonds ‘t Roessingh”, waarin Dhr. J. Dijkstra, Dhr. Assink en dhr. A. Swijghuijsen van Reigersberg destijds zitting hadden. Zij hebben als drietal jarenlang deze positie bekleed en de financiën van de manege bewaakt. Dhr. J.Dijkstra heeft deze positie tot een aantal jaar geleden tot op hoge leeftijd bekleed.

Momenteel heeft dhr. A.Swijghuijsen van Reigersberg nog steeds zitting in dit fonds samen met dhr.J.Dekker en dhr.A.Reitsma.

De manege heeft de afgelopen jaren een aantal grote verbouwingen ondergaan (1987 en 2010) . Hiermee voldoet onze manege uitstekend aan de eisen van de huidige tijd.