Stichting Manegefonds ‘t Roessingh

Onze manege is deels afhankelijk van giften en donaties, opdat ruiters met een beperking bij ons kunnen rijden.

Zonder deze inkomsten zouden de lessen buiten het budget vallen van sommige ruiters, en kunnen zij niet van het paardrijden genieten zoals anderen. Met name de begeleiding, de (technische) aanpassingen en het hebben van de juiste pony’s en paarden zijn voor ons een investering.

Ruiters met een beperking laten rijden is mogelijk door bijvoorbeeld hulp van:

U kunt, particulier of met uw bedrijf, ook een steentje bijdragen.

Daarvoor is Stichting Manegefonds ‘t Roessingh. Het manegefonds is erkend als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), wat betekent dat giften voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn (RSIN/fiscaal nummer – 8131.04.609).

Het doel van de stichting: het werven en beheren van gelden en fondsen om gehandicapten te laten paardrijden op de manege, alsmede de instandhouding van de manege. Daarbij zal het vermogen van de stichting worden gevormd door subsidies en donaties, door verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten en door andere toevallige baten.

Beloning van de bestuurders: de bestuurders van de stichting genieten voor hun werkzaamheden geen beloning en/of geldelijke vergoeding, in welke vorm dan ook. De statuten van het Manegefond het Roessingh download u hier

Wilt u een donatie doen aan het manegefonds? Dan verwijzen we u graag naar onze link

Download hier de jaarrekening 2014

Download hier de jaarrekening 2015

Download hier de jaarrekening 2016

Download hier de jaarrekening 2017

Download hier de jaarrekening 2018*

in het verslagjaar 2018 is een bedrag van € 23.500 aan de manege overgemaakt als aanvulling op de lesgelden van ruiters met een beperking en scholieren, die lessen volgen vanuit het Roessingh (niet op therapeutische basis). Het bestuur van de manege heeft geconstateerd dat de intensieve begeleiding van deze ruiters (minimaal één instructeur per ruiter) erg kostbaar is en niet kostendekkend.

Download hier de jaarrekening 2019

Download hier de jaarrekening 2020