Tarieven

  • Maandcontributie voor groepslessen ad € 66,00
  • Maandcontributie voor individuele lessen van een half uur voor beginners, die noodzakelijk zijn om veilig in een groep te kunnen gaan rijden ad € 78,00 (to 18 jaar). Volwassenen € 118,-
  • Maandcontributie voor ruiters met een beperking, die een intake gehad hebben door het Begeleidingsteam of na hun revalidatieperiode het paardrijden voortzetten, in de groep a € 78,- (volwassenen € 118,-) Je kunt hiervoor contact opnemen met d.geurkink@roessingh.nl
  • Extra groepsles voor rijdende leden contant afrekenen € 20,-
  • Losse groepslessen contant afrekenen ad € 25,00;
  • Proefles contant afrekenen ad € 20,- (tot 18 jaar). Voor volwassenen betaal je € 29,50 Hiervoor wordt bij aanmelding en starten de 1e les bij de contributie in mindering gebracht;
  • (verplicht) FNRS lidmaatschap (ruiterpaspoort) ad € 25,75 per jaar.