Tarieven

  • Maandcontributie voor groepslessen (6 ruiters) ad € 80,00
  • Maandcontributie voor groepslessen (4 ruiters) ad €100,00
  • Maandcontributie voor individuele lessen van een half uur voor beginners, die noodzakelijk zijn om veilig in een groep te kunnen gaan rijden jeugd tot 18 jaar ad € 100,00. Volwassenen ad €120,00
  • Maandcontributie voor ruiters met een beperking, die een intake gehad hebben door het Begeleidingsteam of na hun revalidatieperiode het paardrijden voortzetten, individueel ad € 120,00
    Je kunt hiervoor contact opnemen met d.geurkink@roessingh.nl
  • Extra groepsles voor rijdende leden contant afrekenen € 20,00
  • Losse groepslessen contant afrekenen ad € 25,00
  •  Proefles contant afrekenen jeugd tot 18 jaar ad €25,00. Volwassenen ad €35,00
  • (verplicht) FNRS lidmaatschap (ruiterpaspoort) ad € 26,25 per jaar.